Schadeverzekeringen

Verzekeren is in wezen het overdragen van risico’ s. Risico’ s zijn onlosmakelijk verbonden aan het leven dat je leidt. Soms zijn deze risico’ s zo groot, dat je ze niet helemaal zelf kunt dragen. Hiertoe kun je tegen betaling van een premie risico’s overdragen aan een verzekeraar.

Alles wat u dierbaar is, is te verzekeren. Financieel Adviesbureau Gerben de Boer adviseert u graag, zodat u de voor uw situatie passende keuze kunt maken.

Wij hebben de verzekering onderverdeeld in de volgende categorieën:

Verzekeringen voor het gezin

Hierbij kunt u denken aan:

Aansprakelijkheidsverzekering

Wie schade toebrengt aan een ander is in veel gevallen hiervoor volgens de wet aansprakelijk. Voor deze wettelijke aansprakelijkheid moet sprake zijn van een onrechtmatige daad, die de dader verweten kan worden (er moet sprake zijn van schuld) en waaruit schade of nadeel voortvloeit.

Je bent niet alleen aansprakelijk voor je eigen (onrechtmatige) daden, maar ook die van je kinderen, dieren of werknemers.

De financiële risico’ s als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid kunnen worden gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering, de zogenaamde WA verzekering. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat schade die iemand aan zijn eigen goederen toebrengt, door deze verzekering niet worden gedekt.

De aansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten door een particulier en door een bedrijf of vrije beroepsuitoefenaar:

een "AVP" is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (verzekering voor verzekerde en zijn gezin)
een "AVB" is een aansprakelijkheidsverzekering voor een bedrijf of de vrije beroepsbeoefenaar.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandsverzekering geeft recht op deskundige juridische hulp. Deze rechtsbijstand wordt verleend door de verzekeringsmaatschappij zelf in de vorm van bijvoorbeeld adviezen door advocaten of deurwaarders die door de verzekeraar worden betaald. Onder de dekking vallen ook gerechtelijke kosten, zoals kosten van getuigen, tolken en deskundigen en proceskosten. Voor particulieren bestaan er twee vormen van rechtsbijstandsverzekering:

Verkeersrechtsbijstand, dit behelst een beperkt gebied
Gezinsrechtsbijstand, met een ruimer dekkingsgebied, waaronder het strafrecht, arbeidsrecht, huurrecht, contractrecht, erfrecht en familierecht. (Dit laatste met uitzondering van huwelijksgoederen- en echtscheidingsrecht, welke gebieden soms apart meeverzekerd kunnen worden).

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering geeft dekking voor het geval de verzekerde zou overlijden of blijvend arbeidsongeschiktheid zou raken door een ongeval. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid en kosten van medische behandeling kunnen worden meeverzekerd.

Verzekeringen voor de woning

Hierbij kunt u denken aan:

Opstalverzekering

Wanneer u een woning koopt, hoort een opstalverzekering meestal tot de verplichte verzekeringen. Deze verzekering wordt ook wel de woonhuisverzekering genoemd en vergoedt de kosten als u schade aan uw huis oploopt door bijvoorbeeld een brand of blikseminslag. Ook schade aan onroerende zaken die bij het huis horen is met deze verzekering meestal gedekt, zoals aan een schuur of schutting.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering hoort niet tot de verplichte verzekeringen, maar is wel verstandig om af te sluiten. Door een inboedelverzekering af te sluiten kun u zich verzekeren tegen de financiële gevolgen van schade aan uw inboedel. Deze verzekering dekt de schade aan uw inboedel door bijvoorbeeld een storm, brand, vandalisme of een lekkage. Ook bij diefstal dekt de verzekering vaak een bepaald bedrag. Kostbaarheden zoals antiek, kunst of audiovisuele apparatuur vallen meestal niet onder de inboedelverzekering.

Kostbaarhedenverzekering

Kostbare spullen zoals sieraden, foto- en filmapparatuur kunt u met een kostbaarhedenverzekering verzekeren tegen beschadiging, verlies of diefstal. Ongeacht de oorzaak. Maar ook uw muziekinstrumenten of andere bijzondere kostbaarheden verzekert u daarmee. Deze verzekering kunt u alleen afsluiten in combinatie met een inboedelverzekering.

Verzekeringen voor het verkeer

Iemand die een auto, motor of bromfiets koopt, is wettelijk verplicht daarvoor een verzekering af te sluiten met WA-dekking. Met deze verzekering bent u verzekerd tegen schade die u met uw auto, motor of bromfiets aanricht aan anderen of diens eigendommen. Naast de WA-dekking bestaan er ook verzekeringen met uitgebreidere dekkingen. Welke verzekering voor u het meest aantrekkelijk is hangt onder andere af van de leeftijd van de auto, motor of bromfiets.

Recreatieverzekeringen

Hierbij kunt u denken aan:

(Doorlopende) reisverzekering

Wie op vakantie gaat, wil natuurlijk graag kunnen ontspannen. Dat gaat een stuk gemakkelijker als u weet dat u verzekerd bent wanneer uw bagage onverhoopt wordt gestolen. Door een reisverzekering af te sluiten, kunt u zich verzekeren tegen diefstal van uw bagage en andere kosten die komen kijken bij onvoorziene gebeurtenissen op uw vakantie.

(Doorlopende) annuleringsverzekering

Met een (doorlopende) annuleringsverzekering krijgt u de annuleringskosten vergoed die u moet betalen als u niet op vakantie kunt gaan. U ontvangt een dagvergoeding bij vertraging of eerder terugkomen van vakantie. Een (doorlopende) annuleringsverzekering sluit u af als aanvullende verzekering bij uw (doorlopende) reisverzekering.

Caravan of bootverzekering

Een caravanverzekering is niet verplicht. Als een caravan gekoppeld is aan de auto en deze veroorzaakt schade aan een derde(n) dan valt de caravan onder de verzekering van de auto. Indien de caravan met de hand wordt verplaatst dan valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering.

De caravanverzekering is vaak bedoeld voor schade aan de caravan zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: storm, brand, (poging tot) inbraak, het raken van een paaltje etc

Voor de meeste boten geldt dat een bootverzekering verplicht is. Net als bij een auto geldt voor een boot dat de eigenaar van een boot verplicht is een verzekering af te sluiten met (minimaal) WA dekking. Dit houdt in dat deze verzekering de schade dekt waarvoor de eigenaar van de boot wettelijk gezien aansprakelijk is.

Niet alle vaartuigen kennen echter deze verplichting: kleine boten zoals een kano of roeiboot hoeven niet WA verzekerd te worden. Wanneer zij schade aan derden toebrengen, valt dit onder de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) van degene die de schade veroorzaakt.

Uitvaartverzekering

Door een uitvaartverzekering af te sluiten, zorgt u ervoor dat uw nabestaanden niet hoeven op te draaien voor de kosten van uw uitvaart na uw overlijden. Deze verzekering dekt immers de kosten die komen kijken bij een begrafenis of crematie. U kunt meestal kiezen uit twee soorten dekking. Een naturaverzekering keert geen geld uit, maar betaalt als het ware de kosten voor een kist, rouwkaarten en dergelijke. De kostenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden, waarmee uw nabestaanden dan uw uitvaart kunnen gaan regelen.

Contactgegevens

De Lange Gangh 7A

1398 CV MUIDEN

0294 - 265 320

www.adviesbureau-deboer.nl

info@adviesbureau-deboer.nl

 

Nieuwsbrief

Enter your email to join our mailing list

logo erkend hypotheekadviseur

logo kifid

logo register belastingadviseurs